Area och omkrets

I detta avsnitt går jag igenom area och omkrets på kvadrat, rektangel, romb, parallellogram, trianglar och cirklar.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com