Förlängning och förkortning

I denna genomgång ska du få lära dug hur, och varför, vi behöver kunna förlänga och förkorta bråk. 

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com