Multiplikation och division med 10, 100 och 1000

I denna genomgång går jag igenom strategi för multiplikation och divison av 10, 100, 1000 osv.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com