Primtal och delbarhet

I denna genomgång går jag igenom vad primtal är och hur vi kan använda oss av delbarhetsreglerna. 

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com