Räknesätt och prioriteringsreglerna

I denna genomgång går jag igenom våra räknesätt och de prioriteringsregler som vi måste följa. 

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com