Mönster

I denna genomgång går jag på ett pedagogiskt sätt igenom hur vi kan tänka med att se mönster och räkna på detta med hjälp av formler och hitta formler. 

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com