Omkrets och area

I detta avsnitt går jag igenom omkrets och area för flera geometriska figurer inklusive cirkeln. 

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com