Primtal och delbarhet

I denna genpmgång går jag igenom vad ett primtal är och hur vi ser om ett tal är delbart. 

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com