Räkna på sannolikhet

I denna genomgång går jag på ett pedagogiskt sätt igenom hur vi räkna på sannolikhet. 

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com