Räknesätt och prioriteringsreglerna

I denna genomgång går jag igenom vilka ränkesätt vi har och hur vi ska följa den prioriteringsordning som finns. 

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com