Vårt talsystem

I detta avsnitt går jag igenom hur vårt talsystem är uppbygt och varför det är bra att kunna detta.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com