Bråk, decimalform och blandad form

I detta asvnitt går jag igenom bråk, blandad form och decimalform. Hur du går mellan dessa olika former och hur du adderar, subtraherar och multiplicerar bråk med varandra. Slutligen går jag igenom förlängning av bråk för att du ska kunna jämföra bråk med varandra. I detta avsnitt får du även några bråk som du bör kunna göra om till decimaltal utantill för att lättare förstå procenten senare.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com