Samband och förändring

I detta asvnitt går jag igenom "Samband och förändring". Detta handlar om procent, koordinatsystem, funktioner och linjära funktioner.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com