Tips på digitalt prov!

I detta avsnitt ger jag tips på hur jag gör prov med mina elever i matte. När eleven gör det digitala provet har eleven på videokamera och mikrofon på dator så jag ser eleven i bild hela tiden. Vi gör det via "meet" från Google. Är du orolig för fusk ber du eleven att ta kort på sina fullständiga lösningar och maila dig dom direkt till dig efter att dom har lämnar in det digitala provet. Misstänker du ändå fusk kan du alltid möta eleven i ett "digitalt mötesrum" där du frågar på liknande uppgifter och där märker du relativt tidigt om det är elevens kunskap eller annans.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com