Funktioner - Formel, värdetabell & graf

I detta avsnitt går jag igenom hur du använder en formel för att rita en linje med hjälp av en värdetabell.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com