Linjära och exponentiella modeller - Exponentialfunktioner, grunderna.

I denna inspelning går jag igenom grunderna för hur en exponentialfunktion ser ut och hur vi räknar med denna funktion.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com