Primtal - grunder och delbarhet

I denna genomgång går jag igenom vad primtal är, hur vi kan undersöka om ett tal är ett primtal, hur vi gör ett faktorträd och vilka delbarhetsregler vi har. 

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com