Procent & lån - promille, PPM & procentenheter

I detta avsnitt går jag igenom vad promille, PPM & procentenheter är och hur vi räknar på detta.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com