Statistik & undersökningar

I detta avsnitt går jag igenom vad sannolikhet är och hur vi kan räkna på att någon händelse kan hända.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com