Ma 2b - uppgiftsförslag

Uppgifterna nedan är förslag på uppgifter att göra i kap 2 från boken Matematik 5000. I planeringen finns det klickbara länkar till inspelade genomgångar, mer hjälp i form av studieteknik anpassat för varje matematikavsnitt, vilka uppgifter du ska göra för att nå minst betyget E, mera frågor på det du jobbar med dvs mängdträning samt göra ett självrättande test där du, och din lärare, ser hur det går för dig. 

 

Jag har gjort en planering på kapitlet som handlar om Algebra och ickelinjära modeller.

Ma2b kap 2 Planering, test och sammanfattning.pdf

Till lärare och rektorer

Vill du veta mera och ha en planering till respektive kapitel i Ert läromedel på samma sätt som den ovan? Mail då mig på dallesmatte8@gmail.com så kan vi säkert komma fram till något bra tillsammans. 

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com