Kap 1 - Ekvationer, rationella uttryck, förenkling & förlängning

I detta avsnitt repeterar jag ekvationer av högre grad än 2, rationella uttryck, förenkling & förlängning. Vill du ha en noggrannare genomgång så rekommenderar jag dig att gå in på Ma1b & Ma2b på min hemsida.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com