Kap 2 - Begreppet derivata

I detta avsnitt förklarar jag var derivata är och hur du deriverar olika funktioner. 
)

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com