Kap 2 - Gränsvärde

I detta avsnitt går jag igenom gränsvärde.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com