Kap 4 - Linjär optimering

I detta avsnitt går jag igenom vad linjär optimering är och hur du använder dig av det för att räkna ut största och minsta värden. 

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com