Funktioner - Exponentialfunktioner

I detta avsnitt går jag igenom vad en exponentialfunktion är och hur du räknar med detta. Jag repeterar även räta linjens ekvation och förändringsfaktor eftersom det är bra att kunna när du ska räkna på exponentiella funktioner.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com