Funktioner - Exponentialfunktioner

I detta avsnitt går jag igenom vad en exponentialfunktion ser ut och hur vi kan se om vi har en exponentialfunktion.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com