Funktioner - formel, värdetabell & graf

I detta avsnitt går jag igenom hur du använde en formel för att rita en linje i en graf  med hjälp av en värdetabell. 

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com