1203 & 1204

I detta avsnitt får du lösningsförslag på uppgifterna 1203 & 1204 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com