2213 & 2214

I detta avsnitt går jag igenom lösningsförslag till uppgifterna 2213 & 2214 ur boken Matematik 5000 i kursen Ma2b.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com