Gamla nationella prov

Inför nationella prov i matematik är det bra att ha gjort minst ett gammalt nationellt prov först för att se hur proven är uppbyggda. Formelsamlingar får du till det nationella provet och du hittar dom till respektive kurs under rubriken "formelsamlingar" på min hemsida.

Gamla nationella prov i matematik för högstadiet:

www.su.se/primgruppen/matematik/kurs-1/tidigare-prov

Gamla nationella matematikprov åk 1 gymnasiet:

www.su.se/primgruppen/matematik/kurs-1/tidigare-prov

Exempeluppgifter inför det nationella provet i matematik åk 2 gymnasiet:

www.edusci.umu.se/np/np-2-4/tidigare-givna-prov/

www.edusci.umu.se/np/np-b-d/tidigare-prov/

www5.edusci.umu.se/np/NP-info/Ma2bc_exempeluppg.pdf (Bedömningsexempel)

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com