Multiplikation och division

Jag går igenom exemplerna först och sedan ska Du göra liknande uppgifter - du ska alltså börja med att härma min lösning för att till slut kunna göra likadant självständigt och då ser Du förhoppningsvis också ett mönster hur du ska göra vid sådana uppgifter. Detta avsnitt handlar om ekvationer med division och multiplikation.
 

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com