Rationella tal

I denna genomgång går jag igenom vad ett rationellt tal ör. 

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com