Resultat från min undersökning

Matte-resultatet sjunker bland våra elever i svenska skolan enligt PISA-undersökningen och det finns säkert flera faktorer till detta. Jag tror att saknaden av en bra studieteknik i matte bland våra elever i svenska skolan är en väsentlig anledning till detta sjunkande resultat. I denna inspelning presenterar jag en del siffror som jag lutar mig mot i min åsikt.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com