Den japanska modellen

Du har kanske gått matematiklyftet och är bekant med modellen? Jag ger ett exempel på hur jag tänker mig den japanska modellen inom geometri. 
 

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com