Tidseffektiv uppföljning av elevens prestationer

Inspirerande för både lärare och elever! Elever kan hela tiden få hjälp digitalt och lärare kan enkelt analysera elevens framsteg på ett enkelt och tidseffektivt sätt!

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com