Kap 1 - Vilken metod ska jag använda i att lösa ett ekvationssystem?

I detta avsnitt går jag igenom vad det innebär att lösa ett ekvationssystem samt vilken metod som är lättast att använda beroende på problemställning. 

 

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com