Kap 2 - Ekvationen 10^x=b och logaritmer

I detta avsnitt går jag igenom 10^x=b och definitionen av logaritm samt ger exempel på hur du räknar med detta.
 

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com