Ekvationssystem

Ställ dig inre frågor för att lösa uppgifter i avsnittet ekvationssystem. Det finns en video du kan titta på för att få en mer utförlig förklaring på vad jag menar. Skriv gärna ut den pdf-fil som finns och ha frågorna bredvid dig när du jobbar med avsnittet.

Dalles matte - Studieteknik, ekvationssystem.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com