Uppgifter 1-3 i "Träning inför Nationella provet i Ma1b"

 
I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 1-3 som du hittar på min hemsida i fliken ovan denna.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com