Uppgifter 16-18 i "Träning inför Nationella provet i Ma1b"

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 16, 17 och 18 som du hittar på min hemsida i fliken ovan denna.

 

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com