Uppgifter 7-9 i "Träning inför Nationella provet i Ma1b"

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 7-9 inför det nationella provet i Ma1b. Du hittar uppgifterna på min hemsida under "Träning inför Nationella provet i Ma1b" i fliken ovan denna.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com