Uppgifter 1-2 i "Träning inför Nationella provet i Ma2b"

Mitt lösningsförslag till uppgifterna 1 och 2.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com