Uppgifter 5-7 i "Träning inför Nationella provet i Ma2b"

I detta asvnitt ger jag dig lösningsförslag till uppgifterna 5,6 och 7 från "träning inför det nationella provet i Ma2b".

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com