Uppgifter 37-38 i "Träning inför Nationella provet i Ma2b"

I detta avsnitt ger jag lösningsförslag till uppgifterna 37 och 38 ur det häfte som finns på min hemsida som heter "Träning inför det nationella provet i Ma2b"

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com