Uppgifter 17-18 i "Träning inför Nationella provet i Ma2b"

I detta avsnitt ger jag dig lösningsförslag till uppgifterna 17 och 18.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com