Funktioner - y=kx+m och värdetabell

I detta avsnitt går jag först igenom värdetabell och därefter hur du kan rita en linje med hjälp av att tolka y=kx+m.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com