Formler och mönster

I detta avsnitt går jag igenom formler och mönster samt hur vi kan använda oss av en formel för att exempelvis räkna ut vår månadskostnad för mobiltelefonen.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com