Negativa tal

I detta avsnitt går jag igenom vad ett negativt tal är och hur vi räknar med det.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com