Räkneordning och räknesätt

I detta avsnitt går jag igenom en minnesregel för vilket räknesätt du ska börja med när det finns flera olika räknesätt i en uppgift.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com