Primtal och delbarhet

I detta avsnitt går jag igenom vad ett primtal är och hur du kan se om ett tal är delbart med ett annat.

Kontakt

Daniel Nilsson, legitimerad matematik-, historie- och speciallärare i matematik Kalmar +46793244058 dallesmatte8@gmail.com